Të jetosh bashkë me natyrën

Hapësirat e gjelbra e mbulojnë Marigona Residence me më shumë se 40% të sipërfaqës. Jetesa në Marigona Residence të krijon ndjesinë se ti je i/e veçantë.

MR Mirëmbajtja

MR Mirëmbajtja është themeluar me të vetmin qëllim që banorëve të Marigona Residence, e cila ka rreth 500 familje rezidente, përveq vendbanimit më modern në rajon të ju ofrojë gjithashtu edhe shërbimet më të mira për jetesë në Kosovë.

Hapësirat e gjelbra të cilat mbulojnë më shumë se 40% të sipërfaqës, të mbushura me lodra të ndryshme, fitness të jashtëm, fusha rekreative sportive, gjelbrim dhe lule të japin ndjesinë e të jetuarit bashkë me natyrën, e për të cilat gjatë 4 stinëve të vitit përkujdeset MR Mirëmbajtja.

Jetesa në një ambient të tillë cilësor rrit dinjitetin, kënaqësinë e të jetuarit dhe të krijon ndjesinë se ti je i/e veçantë dhe i/e rëndësishëm. 

Our Gallery

Shërbimet të cilat përfshihen në mirëmbajtje:

 • Mirëmbajtje e rregullt e ujësjellësit dhe fabrikës së ujit 
 • Mirëmbajtje e rregullt e kanalizimit të ujërave te zeza 
 • Mirëmbajtje e rregullt e ndriçuesve publik në lagje 
 • Sigurimi dhe rojet në dispozicion të rregullt 24 orë për tërë lagjen 
 • Mbledhje e mbeturinave çdo ditë, përveq të dieleve dhe transporti i tyre 
 • Shfarosje, dezinsektim, deratizim, etj sipas nevojës 
 • Mirëmbajtje ditore të peizazhit përgjatë rrugëve, zonave te përbashkëta, zonës rekreative dhe rrethojës. Kjo përfshin qethjen e barit në bazë të rregullt dhe zëvendësimin e bimëve kurdo që është e nevojshme 
 • Pastrimi ditor i rrugëve për të siguruar kalim të sigurt dhe të papenguar të të gjitha automjeteve gjatë gjithë vitit 
 • Punët e rregullta që kanë të bëjnë me lubrifikim, ruajtje, ngjyrosje, pastrim si dhe aktivitete të tjera që mundësojnë përdorimin e sigurt dhe të rregullt të të gjitha instalimeve dhe pajisjeve në Marigona Residence 
 • Inspektimi i rregullt për shkaqet e tjera të mundshme të shkaktimit te dëmeve brenda vendbanimit, e cila mundëson zvogëlimin apo eliminimin e rreziqeve për jetën dhe shëndetin e banorëve si dhe eliminimin e tyre të menjëhershëm nëse është e mundur 
 • Riparimet në të gjitha instalimet e infrastrukturës në rast të prishjes (të paqëllimta), të cilat janë të nevojshme për të mundësuar kthimin në gjendjen e tyre normale 
 • Riparimi në të gjitha rrugët, ndërtesat dhe hapësirat e përbashkëta 
 • Zëvendësimi i të gjitha pjesëve te dëmtuara në instalimet dhe pajisjet e objekteve të përbashkëta në vendbanim 
 • Zëvendësimi i të gjitha pjesëve të dëmtuara në të gjitha rrugët, ndërtesat dhe hapësirat e përbashkëta 
 • Riparimet emergjente në të gjitha hapësirat e përbashkëta, si dhe brenda pronës se pronareve kur kjo është e nevojshme për funksionimin normal të komunitetit 
 • Larja e rrugëve dy here në muaj gjatë sezonave kur është koha e përshtatshme përveç dimrit  

Kontaktet

Sigurimi 24/7

Shërbimet të cilat përfshihen në mirëmbajtje:

Sigurimi

Sigurimi dhe rojet në dispozicion të rregullt 24 orë për tërë lagjen.

Pastertia

Mbledhje e mbeturinave çdo ditë, përveq të dieleve dhe transporti i tyre  Pastrimi ditor i rrugëve për të siguruar kalim të sigurt dhe të papenguar të të gjitha automjeteve gjatë gjithë vitit  Larja e rrugëve dy here në muaj gjatë sezonave kur është koha e përshtatshme përveç dimrit.

Gjelbrimi

Mirëmbajtje ditore të peizazhit përgjatë rrugëve, zonave te përbashkëta, zonës rekreative dhe rrethojës. Kjo përfshin qethjen e barit në bazë të rregullt dhe zëvendësimin e bimëve kurdo që është e nevojshme  Mbjellja e luleve dhe mirëmbajtja e tyre gjatë sezonës adekuate Krasitja e drunjëve sipas nevojës.

Deratizimi dhe dezinsektimi

Shfarosje, dezinsektim, deratizim – rregullisht.

Ujësjellësi dhe kanalizimi

Mirëmbajtje e rregullt e ujësjellësit dhe fabrikës së ujit  Mirëmbajtje e rregullt e kanalizimit të ujërave te zeza.

Si dhe :

 • Mirëmbajtje e rregullt e ndriçuesve publik në lagje.
 • Punët e rregullta që kanë të bëjnë me lubrifikim, ruajtje, ngjyrosje, pastrim si dhe aktivitete të tjera që mundësojnë përdorimin e sigurt dhe të rregullt të të gjitha instalimeve dhe pajisjeve në Marigona Residence.
 • Inspektimi i rregullt për shkaqet e tjera të mundshme të shkaktimit te dëmeve brenda vendbanimit, e cila mundëson zvogëlimin apo eliminimin e rreziqeve për jetën dhe shëndetin e banorëve si dhe eliminimin e tyre të menjëhershëm nëse është e mundur.
 • Riparimet në të gjitha instalimet e infrastrukturës në rast të prishjes (të paqëllimta), të cilat janë të nevojshme për të mundësuar kthimin në gjendjen e tyre normale.
 • Riparimi në të gjitha rrugët, ndërtesat dhe hapësirat e përbashkëta.
 • Zëvendësimi i të gjitha pjesëve te dëmtuara në instalimet dhe pajisjet e objekteve të përbashkëta në vendbanim.
 • Zëvendësimi i të gjitha pjesëve të dëmtuara në të gjitha rrugët, ndërtesat dhe hapësirat e përbashkëta.
 • Riparimet emergjente në të gjitha hapësirat e përbashkëta, si dhe brenda pronës se pronareve kur kjo është e nevojshme për funksionimin normal të komunitetit.